Lohjan Poltin- ja Säätölaitehuolto Oy


Oilon omakotitalopolttimet

OILON JUNIOR PRO -ÖLJYPOLTIN

Oilon valmistaa viittä eri pienpoltinmallia talon koon ja tehontarpeen mukaan. Junior Pro-polttimet ovat nykyaikaisia paitsi muotoilultaan, myös tekniikaltaan, mikä tekee niistä entistäkin tehokkaampia. Tarkkuuspalopäiden ja tarkan ilmansäädön ansiosta saavutetaan korkea hyötysuhde ja erinomaiset palamisarvot. Esilämmitys lämmittää öljyn +70 ºC:een, jolloin palaminen on mahdollisimman täydellistä. Korkea puhallinpaine takaa, että syttyminen tapahtuu pehmeästi ja varmasti kaikissa olosuhteissa.
Öljypolttimet valmistetaan standardien EN 267 ja EN 230 mukaisesti. 

» Lue lisää

 

OILON JUNIOR GAS –KAASUPOLTIN

Oilon Junior Gas on pientalojen lämmitykseen tarkoitettu maa- tai nestekaasupoltin. Se on mittavan tuotekehityksen tulos, jossa tyylikkään ulkokuoren sisällä yhdistyvät Oilonin pitkäaikainen kokemus ja alan viimeisin tekniikka. Junior Gas -polttimen tärkeitä ominaisuuksia ovat varmatoimisuus, korkea hyötysuhde, alhaiset päästöt ja huoltoystävällisyys. 

» Lue lisää

 

Tyyppitestatuissa ja hyväksytyissä polttimissa käytetään pääosin kierrätettäviä materiaaleja. Oilon konsernissa noudatetaan sertifioituja ISO 9001 -laatu- ja ISO 14001-ympäristöjärjestelmiä. Oilon Junior Gas -polttimet ovat täysautomaattisia kaasupolttimia. Polttimia voidaan käyttää useammissa lämmitysjärjestelmissä esim. lämminvesikattiloissa, höyrykattiloissa ja lämminilmakehittimissä.
Kaasupolttimet valmistetaan standardin EN 676 mukaisesti.
  

BIOPRO PELLETTIPOLTIN

Puupelletit ovat uusiutuvaa bioenergiaa, tiivistä ja tasalaatuista polttoainetta, joka soveltuu erinomaisesti pientalojen lämmitykseen. Pelletit sopivat sekä uuteen että vanhaan lämmitysjärjestelmään. Uudisrakennuksessa pellettilämmitysjärjestelmän suunnittelussa on otettava huomioon teknisen tilan ja pellettivaraston tilantarve. Vanhaa vesikiertoista lämmitysjärjestelmää uusittaessa on tutkittava kattilan kunto ja sopivuus pellettipolttimelle sekä tarkastettava tilojen sopivuus pellettilämmitykselle. Käänny suunnittelussa ja mitoituksessa asiantuntevan LVI-ammattilaisen puoleen.  

» Lataa esite

 

POLTINSARJA 6 - 26

Poltinsarjan 6 - 26 polttimet ovat monoblock-tyyppisiä täysautomaattisia kevytöljy-, kaasu- tai yhdistelmäpolttimia. Tehonsäätövaihtoehdot ovat 1-teho tai 2-teho ( H ). Polttimien tehoalue on 45 - 400 kW. Ohjausautomatiikka on integroitu polttimeen. 

» Lataa esite

 

POLTINSARJA 50 - 90

Poltinsarjan 50 - 90 polttimet ovat monoblock-tyyppisiä täysautomaattisia kevytöljy-, kaasu- tai yhdistelmäpolttimia. Tehonsäätötapa on 2-teho ( H ) ja lisäksi kaasupolttimiin voi valita liukuvan 2-tehon/moduloivan tehonsäädön ( P ). Polttimien tehoalue on 200 - 1.540 kW. Ohjausautomatiikka on integroitu polttimeen.

» Lataa esite